طرح هفتاد در هفت

طرح هفتاد در هفت وعده‌ی هر ماه خیریه همای رحمت کرمانشاه است، که بر این باوریم که کار نیک هرچند کوچک قطره قطره دریایی می‌شود به وسعت مهربانی دل های با سخاوت.
در این طرح هر نفر با پرداخت تنها هفتاد هزار تومان در هفتم هرماه میتواند نقشی بزرگ در یاری بیماران نیازمند داشته باشد.

پرداخت مبلغ 70 هزار تومان

ثبت شماره برای اطلاع از سررسید تاریخ

با ثبت شماره همراه خود هر ماه از زمان واریز مبلغ حمایتی خود آگاه باشید