از تمام شما همراهان همای رحمت کرمانشاه دعوت می‌شود جهت عضویت رسمی در این خیریه نسبت به تکمیل فرم ثبت اطلاعات اقدام نمایید. همچین میتوانید تمایل خود به همکاری در هر یک از بخش های مهر مهربانان  را از طریق همین فرم اعلام کنید.

  • برای ثبت آیدی لطفا علامت @ بگذارید.