بایگانی دسته بندی برای معیشتی

در شرایطی که تامین مواد غذایی ضروری برای قشر متوسط جامعه کار آسانی نیست ، نیازی به توضیح ضرورت تهیه آن برای اقشار محروم بخصوص زنان و کودکان بی سرپرست باقی نمی ماند .
با پیشنهاد تعداد قابل توجهی از شما نیکان بر آن شدیم که در حد بضاعتمان در این مسیر بکوشیم .

بسته هاي ارزاق اول بهمن ماه موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

بسته هاي ارزاق اول بهمن ماه موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

  مفتخريم كه حامل دعاي خير ومراتب قدرداني عزيزاني هستيم که مهمانشان شديم و اندكي از سفره بي رونقشان را با مهرباني شما اراستيم.. اعتقاد داریم که هرکسی حق دارد در زندگی خود آسایش و…
کمک خیریه همای رحمت کرمانشاه به ایتام نیازمندان

کمک خیریه همای رحمت کرمانشاه به ایتام نیازمندان

خیریه همای رحمت کرمانشاه در یلدا 99 یلدا یعنی با هم بودن، کنار هم بودن و به یاد هم بودن در یلدای 99 خیریه همای رحمت کرمانشاه با نیت کمک به ایتام و نیازمندان و…
بسته حمايتي موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه در شب سال نو

بسته حمايتي موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه در شب سال نو

با نزدیک شدن سال نو موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه با عنایت خداوند متعال و کمک های بی دریغ خیرین گرانمایه آخرین بسته حمايتي موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه در سال ٩٩ که در شب سال…