جذب كودكان ونوجوانان وپرورش جسم و روحشان

توضیحات

محله ملا حسيني کرمانشاه
جذب كودكان ونوجوانان وپرورش جسم و روحشان درقالب فعاليتهاي ورزشي (فوتبال)با هدف فاصله گرفتن از معضلات اجتماعي،اعتياد و..
به دلگرمي دستان بخشنده شما،
۱۵ست كامل لباس وكفش
فوتسال
توپ فوتسال
هزينه سالن فعلا به مدت سه ماه تهيه و اهدا گرديد
جمعا به مبلغ ۴/۵ميليون تومان

 

موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

لینک خارجی برای تست

%
سرمایه بدست آمده
  • 4/500/000 تومانمتعهد
  • 4/500/000 تومانهدف
  • 5حامیان

Other Project

FundPress has built a platform focused on aiding entrepreneurs, startups, and companies raise capital from anyone.