کمک خیریه به خانواده با پدر از كار افتاده و سه فرزند مبتلا به نارسایی كليه

توضیحات

کمک خیریه به خانواده با پدر از كار افتاده و سه فرزند مبتلا به نارسایی كليه

جهت پسر بزرگ خانواده بصورت اورژانسي كاتتر پرمي كت خريداري وبه لطف همكاران جراح بلافاصله تعبيه و با هماهنگي همكاران نفرولوژيست دياليز شروع گرديد. در حال حاضر شرايط ايشان خوب بوده ودياليز مرتب انجام مي شود. جهت دختر خانواده اقدامات اوليه قبل از دياليز در حال انجام مي باشد (هماهنگي با نفرولوژيست كودكان ،جراح عروق وراديولوژيست) چند نوبت كمك معيشتي از طرف موسسه در اين مدت انجام شده است. جهت رهن منزل ايشان در كرمانشاه توسط خيرين (خارج از موسسه)مبالغي جمع اوري شده است ،كه در صورت نياز از طرف موسسه هم كمك خواهد گرديد.
مددکاری درمانی برای نارسایی کلیه
%
سرمایه بدست آمده
  • 7/640/000 تومانمتعهد
  • 20/000/000 تومانهدف
  • 5حامیان

Other Project

FundPress has built a platform focused on aiding entrepreneurs, startups, and companies raise capital from anyone.