کمک خیریه همای رحمت کرمانشاه به دو خانواده با وضعیت نامناسب

توضیحات

کمک خیریه همای رحمت کرمانشاه به دو خانواده با وضعیت نامناسب

سروران گرانقدر و بزرگواران همراه با توجه به سرمای شدید هوا و وضعیت نامناسب دو خانواده بی سرپرست که دارای فرزندان کوچک هستند و وسایل گرمایشی مناسب ندارند،نیاز فوری به تهیه دو عدد بخاری داریم و برای این کار دستمان رو به سوی مهربانی شما عزیزان دراز میکنیم تا گرمابخش منزل این هموطنان عزیز باشیم .
۳۰ سهم برای این امر خیر به مبلغ هر سهم ۱۰۰ هزار تومان

موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

لینک خارجی برای تست

%
سرمایه بدست آمده
  • 3/000/000 تومانهدف

Other Project

FundPress has built a platform focused on aiding entrepreneurs, startups, and companies raise capital from anyone.